Chưa được phân loại

THẺ THÀNH VIÊN VÀNG HỒNG CÔNG TRAVEL

THẺ VÀNG HỘI VIÊN – Có nhân viên hỗ trợ bạn tận tình,chu đáo xuyên suốt hành trình. – Ưu tiên trong danh sách chờ. – Được ưu tiên trong quá trình đặt vé và giải quyết chỗ trong trường hợp chuyến bay bất...