ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH VIỆT NAM

– Đối tượng áp dụng:

+ Công dân Việt Nam có nguyện vọng hồi hương
+ Nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao,
học sinh và sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam được nhập cảnh Việt Nam.
Cho phép người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của các nhà ngoại giao,
nhà đầu tư và chuyên gia được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
– Giấy tờ cần chuẩn bị cho công dân Việt Nam hồi hương:
+ Có đầy đủ các giấy tờ chứng minh là công dân Việt Nam
(Được người thân ở Việt Nam đồng ý bảo lãnh).
+ Hộ chiếu và visa còn hiệu lực.
+ Xét nghiệm PCR và được cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh.

– Điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam:

(1) Nộp đơn xin và được cấp giấy phép nhập cảnh.v.v. trước khi nhập cảnh từ cơ quan
chức năng của Chính phủ Việt Nam (bao gồm cả chính quyền tại các tỉnh thành địa phương.
(2) Nộp đơn xin và được cấp TRC (temporary residence card) hoặc visa trước khi nhập cảnh
(chỉ dành cho đối tượng không có TRC hoặc visa).
(3) Xét nghiệm PCR.v.v. và được cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh.
(4) Khai báo y tế trực tuyến.
(5) Cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh.
(6) Trong khoảng thời gian cách ly tại mục (5) nêu trên, người nhập cảnh được xét nghiệm PCR theo số lần quy định.
(7) Người nhập cảnh cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian 14 ngày và làm xét nghiệm PCR.v.v.