THẺ THÀNH VIÊN BẠC HỒNG CÔNG TRAVEL

 THẺ BẠC HỘI VIÊN

  • Có nhân viên hỗ trợ bạn tận tình,chu đáo xuyên suốt hành trình.
  • Được ưu tiên trong quá trình đặt vé và giải quyết chỗ trong trường hợp chuyến bay bất thường.
  • Chỉ cần cung cấp thông tin 1 lần để đặt vé,lần sau đặt chỉ cần báo ngày và giờ bay bên công ty sẽ tự sắp xếp vé cho bạn.
  • Khi bạn mở thẻ thanh toán Bạc Hồng Công , bạn có thể đi được tất cả các hãng bay.
  • Hỗ chợ checkin online khi bạn cần.
  • Thanh toán dễ dàng,nhanh chóng.
  • Thời hạn sử dụng thẻ : 6 tháng
  • Áp dụng cho các hãng bay nội địa
  • Khi bạn mua thẻ hôm nay chỉ cần thanh toán : 868.000 VND
  • Bạn sẽ có hạn mức dùng là 1000.000 VND